Jak pracujemy

Nasza oferta oparta jest na kompleksowym podejściu do zdrowia pracowników, uwzględniającym trzy kluczowe obszary związane z ergonomia miejsca pracy. Wspólnie z naszymi klientami, dostosowujemy narzędzia corporate wellness, aby odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące efektywności programu.

Ergonomia miejsca pracy, narzędzia well-beingowe, masaże i ćwiczenia w pracy i wszystko, czego Twoja firma może potrzebować pod kątem wellness, znajdziesz w naszej ofercie do zapoznania z którą Cię zapraszamy.

Ustalamy cel programu corporate wellness. Czy chodzi o poprawę ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników, redukcję stresu, zwiększenie zaangażowania czy też poprawę równowagi między pracą a życiem osobistym. Wyraźnie określamy, dlaczego program jest potrzebny i jakie korzyści przyniesie zarówno pracownikom, jak i organizacji.

Analizujemy grupę docelową programu. Czy obejmuje wszystkich pracowników czy jest skierowany do określonych grup zawodowych. Ustalamy potrzeby i preferencje pracowników, aby dostosować narzędzia well-beingowe do ich indywidualnych potrzeb. Przykładowo, mogą to być programy aktywności fizycznej, warsztaty dotyczące zdrowej żywności, lub wsparcie mentalne.

Wspólnie wybieramy odpowiednie narzędzia well-beingowe, które odpowiadają celom i potrzebom programu. Mogą one obejmować masaże i ćwiczenia w pracy, dostosowanie ergonomii miejsca pracy, warsztaty i szkolenia, naukę zarządzania stresem, konsultacje i terapie indywidualne, dni zdrowia i wiele więcej. Dostosowujemy narzędzia do preferencji grupy docelowej oraz klienta. 

Opracowujemy strategię promocji programu. Wybieramy odpowiednie kanały komunikacji, takie jak e-maile, wewnętrzne portale, plakaty czy spotkania informacyjne. Tworzymy komunikaty, które wyjaśniają korzyści udziału w programie i zmobilizują pracowników do zaangażowania.

Podajemy metody pomiaru efektywności stworzonego przez nas programu. Może to obejmować analizę wskaźników zdrowia, takich jak zmiany w poziomach stresu, energii czy ogólnego zadowolenia pracowników. Wykorzystujemy ankiety, badania opinii i raporty, aby zbierać informacje zwrotne od pracowników i ocenić wpływ programu na ich zdrowie i dobrostan.

Naszym celem jest zapewnienie długoterminowego sukcesu programu i przyczynienie się do poprawy ogólnego zdrowia i samopoczucia pracowników dlatego regularnie oceniamy efektywność programu poprzez analizę danych i wskaźników pomiarowych. Na podstawie tych informacji podejmujemy działania mające na celu usprawnienie i optymalizację narzędzi well-beingowych.

Staramy się także być na bieżąco z najnowszymi innowacjami w dziedzinie zdrowia i wellness, aby dostarczać naszym klientom najbardziej aktualne i skuteczne rozwiązania.

Scroll to Top